דלתות נסתרות במישור הקיר,גמר צבע אפוקסי – מושב חולדה משפ׳ טובה.

תתחדשו !